26 Aralık 2015 Cumartesi

THEMA Larousse Tematik Ansiklopedi Giriş

Günümüz insanının sorunu bilgi eksikliği değil,tam tersine aşırı bilgi bolluğudur.Her gün olup biten olaylar, ileri sürülen düşünceler, medya dünyasında birbirine karışan sesler , meslek hayatının çığ gibi çoğalan uzmanlık yayınları ve belgeleri arasından, bizi aradığımız bilgiye ulaştıracak ipin ucunu bulmak giderek zorlaşıyor. Bilim ve teknoloji alanındaki devrimlere ekonomik, toplumsal ve kültürel yapıda da köklü değişimler eşlik ediyor. Hızla değişen bu çok boyutlu ve çok çok sesli dünyayı kavrayabilmek için , bilginin bütün alanlarında en kestirme ve en güvenli yolları gösterecek bir kılavuzun varlığı son derece gerekli, hatta kaçınılmazdır. Çağdaş bilginin yeni ufuklarında yolunu kaybetmeden hedefe ulaşabilmek için aynı çapta tematik bir ansiklopedi olan Thema Larousse'tur. Ama günümüz insanının uzun araştırmalara girişecek kadar zamanı yoktur. İster öğrenci, ister çalışma hayatına atılmış, isterse sadece yaşadığı dünyayı anlamaya çalışıyor olsun, ilgisini ve kısıtlı zamanını binlerce konuya bölmüş , soluk soluğa yaşayan bir insandır. Onu herhangi bir bilgi yığınıyla baş başa bırakmak , sorununu çözmeye yetmez. Bu bilgiler, gerektiği anda hızla ve kolayca erişilebilecek, üstelik öğrenilenleri akılda tutmaya yardımcı olacak biçimde düzenlenmiş olmalıdır. Demek ki çağdaş bir ansiklopediden beklenen, fotoğraf ve çizimlerle desteklenmiş dinamik bir yapı içinde bilginin özünü sunabilmesi, böylece hem bilgiye hızla ulaşmayı, hemde olaylar ve kavramlar arasındaki ilişkinin ve sürekliliğin kolayca kavranmasını Thema Larousse, bilginin ve kültürün temel verilerine okurun ulaşabilmesi için, en yeni iletişim biçimlerinden yararlanan çağdaş bir ansiklopedidir. Sunula bilgi ile sunuş biçiminin ayrılmaz bir bütün olduğu gerçeğinden yola çıkarak, görsel yöntemlere , fotoğraflara , şemalara ve sayfa düzenine bilginin kendisi kadar önem verir.
Thema Larousse, var olan bütün bilgileri, aralarındaki mantık ilişkisine göre sınıflandırarak bir araya topladığı için, bilgiyi yeni ve etkili bir kullanım anlayışıyla bütünleştirir. Böylece, insanlık tarihinin bütün düşüncelerini ve etkinliklerini, birbiriyle tutarlı altı büyük alan da toplayarak eksiksiz bir biçimde okura sunar.

-büyük dönemleri,inançları,düşünce akımları ve siyasal olaylarıyla el alınan insanlık tarihi;
-coğrafi,demografik,ekonomik,jeostratejik ve toplumsal yönleri,halkla ve dilleriyle bugünün dünyası ;
-
evrenin anlaşılmasına,evrendeki bütün madde dönüşümlerinin incelenmesine ve insanlık yararına kullanılmasına katkıda bulunan temel bilimler ve uygulamaları;
-yaşamın başlangıç ve gelişme süreciyle,tıbbın insan ve sağlık konusundaki çağdaş bilgileriyle,insanın beslenmek ve giyinmek için bitkilerden ve hayvanlardan yararlanma yöntemleriyle canlılar dünyası;
-dünyadaki çeşitli uygarlıkları tanıma olanağı veren,yazıyla,resimlerle,sesle vb biçimlendirilmiş sanat ürünleri;
-olağanüstü zenginlikteki kültür ve sanat birikimiyle Türk-İslam dünyası;

   Bu alanlardan her birine öylesine uçsuz bucaksızdır ki , bilginin ayrıntıları arasında kaybolmadan asıl hedef ulaşmak için gene de  güvenilir bir kılavuz gerekir. bu denenle Thema Larousse'ta, her biri bilim veya sanat dalının temel kavramlarından, insanlık tarihinin dönüm noktalarından birini işleyen 1 500 kadar konu seçilmiştir. Bu konuların seçimi kadar sunuluşu da yeni bir anlayışın ürünüdür: her konu, şöyle bir göz atıldığında bile konuya bütün olarak görme olanağı veren ikişer sayfalık birimler halinde ve sistemli bir yapı içinde ele alınmıştır. Görüldüğü gibi, daha ilk bakışta bilginin bütününü kucaklamaya ve özünü kavramaya yönelik bu özel sunumuyla, bilgilenme yöntemi Thema Larausse'ta yeni bir güç kazanıyor.
Kısası Theme Larousse, çağdaş bir ansiklopediden beklenen üç temel görevin bilinci ve sorumluluğuyla hazırlanmıştır. İnsanlığın bütün bilgi hazinesini kapsar : bu olağanüstü zenginlik ve çeşitlilikteki bilgi birikimini temel bilim dallarına ve kültür alanlarına ayırarak sunar : çünkü tematik bir ansiklopedidir: bilginin özünü en yoğum biçimde sunar ve olabildiğince çok sayıda fotoğraf, harita çizimle destekler : çünkü öğrendiklerini özümsemiş ve iyi yetişmiş kuşaklar yaratmanın ideal yoludur.

 Yukarıda yazılanlar Thema Larousse Ansiklopedi'sinin girişidir ŞİMDİ OKUYUCUYU YORUMU :

  Evet arkadaşlar ansiklopedi olarak bakmak gerek olaylara giriş yazısında olduğu gibi bende bu olaylara bir pazarlama yönetimi ile bakıyorum sadece bu giriş kısmına diyelim, bence sonuç itibari ile bu bir ansiklopedi ve bir anlatıcı üslubuyla anlatılmış ve ben bu anlatım biçimini gerçekten sevdiğim, sevmediğim bir özelliği yazılar gerçekten çok küçük buda okuyucu gerçekten çok zorluyor elimde seri ver 2 adet isteyen arkadaşlara gönderebilirim sitede iletişim adreslerinden veya sağda bulunan canlı yardıma mesaj atınız(online değil ise bile mesaj atınız)

Yorum Gönder

Yazmaya baslayin ve aramak için Enter tusuna basin.